Title: Ergonomický audit v podniku
Other Titles: Ergonomic audit in company
Authors: Daika, Aneta
Advisor: Bureš, Marek
Referee: Görner, Tomáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20345
Keywords: ergonomie;ergonomický audit;komplexní ergonomické hodnocení;bozp;pracovnělékařské služby;ergonomická optimalizace;systémový přístup v ergonomii
Keywords in different language: ergonomics;ergonomic audit;ergonomic evaluation of complex work;ergonomic optimization
Abstract: Ergonomický audit je v této diplomové práci vnímám jako nástroj, který poskytuje nezávislé zobrazení současného stavu podnikové politiky ergonomie a kvality pracovního systému s ohledem na ochranu lidského zdraví. Cílem ergonomického auditu je především správné vytipování ergonomických rizik k vhodnému nasměrování příslušných nápravných opatření. Pro splnění stanovených cílů práce je vymezena definice ergonomického auditu, stanoven obsah auditu, vypracována metodika a auditový dotazník. Pro ověření funkčnosti navrhovaného řešení je ergonomický audit aplikován ve třech průmyslových podnicích.
Abstract in different language: In this thesis ergonomic audit is perceived as a tool which provides an independent view of the current state of ergonomics policy in company and the work system quality with regard to the protection of human health. The aim of the ergonomic audit is particularly correct identification of ergonomic risks to determine the appropriate corrective actions. To accomplish goals of the thesis the ergonomic audit is defined, the content is determined, the methodology and audit questionnaire is developed. To verify functionality of proposed solution the ergonomic audit was applied in three industrial companies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_CD_Daika.pdfPlný text práce4,3 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni_DP_Daika.PDFPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Oponentni_posudek_Daika.PDFPosudek oponenta práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba_DP_Daika.PDFPrůběh obhajoby práce676,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20345

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.