Title: Návrh Katalogu otázek pro interní audity na FST
Other Titles: Draft Catalogue of questinons for internal audits at FST
Authors: Zikmund, Jakub
Advisor: Zídková, Helena
Referee: Bícová, Kateřina
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20376
Keywords: interní audit;interní auditor;produkt;zákazník;plán auditu;program auditu;závěr z auditu;psychologie auditu;katalog otázek
Keywords in different language: internal audit;internal auditor;product;customer;audit plan;audit program;conclusion of the audit;the audit psychology;catalog issues
Abstract: Bakalářská práce obsahuje úvod a cíle práce, charakteristiku pracovišť, objasnění auditu, požadavky na auditující, auditované a zpracovaný katalog otázek pro interní audity na fakultě strojní. Bakalářská práce Návrh Katalogu otázek pro interní audity na FST jistě usnadní interním auditorům práci s vymýšlením vhodných otázek při auditování.
Abstract in different language: The bachelor thesis contains an introduction, objectives of work, charakteristics of workplaces explanation of audit, requirements for people who are audited and for people who make audit and then a draft catalogue of questions for internal audits at FST. The bachelor thesis Draft Catalogue of questions for internal audits at FST, certainly facilitate a work of internal auditors with devising an appropriate questions during the auditing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska-prace-J-Zikmund.pdfPlný text práce860,56 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni BP - Zikmund Jakub.PDFPosudek vedoucího práce569,15 kBAdobe PDFView/Open
oponent-OPO BP - Zikmund Jakub.PDFPosudek oponenta práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prubeh obhajoby BP - Zikmund.PDFPrůběh obhajoby práce388,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20376

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.