Title: Návrh technologie zkušebního obrábění nového typu hliníkového odlitku
Other Titles: The Machining trial technology proposal for a new type of the aluminum casting
Authors: Brabenec, Václav
Advisor: Duchek, Vladimír
Referee: Česánek, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20379
Keywords: obrábění;design;nástroj;NC program;reklamace;hliníkový odlitek;technologický postup
Keywords in different language: machining;design;NC program;reclamation;aluminum casting;technological advancement;tool
Abstract: Diplomová práce pojednává o zobrazení podpovrchových vad a destruktivní metodě, která vede k jejich zjištění při výrobě hliníkového odlitku. Za destruktivní metodu považujeme obrábění. Práce obsahuje popis vad hliníkových odlitků, designérský návrh obráběcího přípravku, design nových a volbu standardních nástrojů použitých při obrábění. Dále je v diplomové práci zaznamenán technologický postup a tvorba NC programu, technicko-ekonomické zhodnocení výroby a reklamací. Na základě odzkoušení tématu práce v praxi, bylo vyhodnoceno jako plně funkční.
Abstract in different language: The thesis discusses the views of subsurface defects and destructive method, which leads to their discovery in the production of aluminum casting. For the destructive method we consider the machining. The thesis contains of the description of defects of the aluminum casting, design project of the machining jig, design of the new tools and choice of standard tools which are used during the casting. There is also showed a technological advancement and a creation of NC program, technical-economic devaluation of the production and objection. Based on the try out in practice it was evaluated as a fully functional.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Brabenec.pdfPlný text práce4,23 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni DP - Brabenec.PDFPosudek vedoucího práce880,1 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Oponentni posudek DP - Brabenec.PDFPosudek oponenta práce941,21 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prubeh obhajoby - Brabenec.PDFPrůběh obhajoby práce525,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20379

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.