Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMíšek, Luděk
dc.contributor.authorFranče, Michael
dc.contributor.refereeStibral, Petr
dc.date.accepted2015-06-16
dc.date.accessioned2016-03-15T09:39:39Z-
dc.date.available2014-05-31cs
dc.date.available2016-03-15T09:39:39Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-30
dc.identifier61678
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20871
dc.description.abstractMoje diplomová práce je reakcí na mé podvědomí. Stal se mi jeden žážitek, který jsem chtěl převést do reálné podoby. Byl jsem převezen do nemocnice, připojen na kapačky s anestetiky a najednou jsem viděl věci, které jsem se snažil vytvořit. Kolem mé hlavy začaly poletovat objekty, které byly tvořeny ze směsy šestiúhelníků, objekty měly jasně blou barvu a po chvíli opět zmizely. Když jsem si vybíral téma práce, chtěl jsem zachytit právě tento moment. To je důvod, proč jsem si vybrala téma keramiky v přírodě. Všechno kolem mě beru jako přírodu, něco živého i neživého, prostor v kterém žijeme i sami jsme jeden celek - příroda. Téma jsem tedy pojal jako keramika uvnitř mne samotného.Objekt, který se skrývá v hlubinách mé mysli, a za normálních okolností se k němu nemůžeme přiblížit. Výstupem je keramický / porcelánový objekt, který je zasazen do přírodního / průmyslového prostředí. Celek se skládá z náhodných šestiúhelníků, které byly vytvarovány do sádrových forem. Z těch se následně skládala plastika.cs
dc.format34 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpodvědomícs
dc.subjectobjektcs
dc.subjectsochacs
dc.subjectšestiúhelníkcs
dc.subjectporceláncs
dc.subjectkeramikacs
dc.subjectpřírodacs
dc.subjectplastikacs
dc.titleKeramika v příroděcs
dc.title.alternativeCeramic in the natureen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgA.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnaracs
dc.thesis.degree-programVýtvarná uměnícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedMy dissertation is a reaction to work of my subconscious. It appeared to me during one incident. I was taken to a hospital connected to tranquilizers suddenly I saw items that I have tried to create in my dissertation. It was a mess of the hexagonal formations that levitated around my head and had a white color. When I chose the topic of the thesis, I wanted to catch this experience. That's why I chose the topic of ceramics in nature. All around me I take as nature, anything alive for me is nature and that's why I took this theme as freely as ceramics inside me. The object that is hidden In the deep of my mind, and normally can not get to him. The output is a ceramic / porcelain object that is set within a natural / industrial environment. The building consists of random the hexagons, which have been molded into plaster molds. Of these followed passed porcelain sculpture.en
dc.subject.translatedsubconsciousen
dc.subject.translatedobjecten
dc.subject.translatedsculptureen
dc.subject.translatedhexagonen
dc.subject.translatedporcelainen
dc.subject.translatedpotteryen
dc.subject.translatednatureen
dc.subject.translatedsculptureen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_PRACE_Michael_France.pdfPlný text práce2,5 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-France_ved.pdfPosudek vedoucího práce149,56 kBAdobe PDFView/Open
oponent-France_op.pdfPosudek oponenta práce328,64 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-France.pdfPrůběh obhajoby práce116,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20871

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.