Title: Keramika v přírodě
Other Titles: Ceramic in the nature
Authors: Franče, Michael
Advisor: Míšek, Luděk
Referee: Stibral, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20871
Keywords: podvědomí;objekt;socha;šestiúhelník;porcelán;keramika;příroda;plastika
Keywords in different language: subconscious;object;sculpture;hexagon;porcelain;pottery;nature;sculpture
Abstract: Moje diplomová práce je reakcí na mé podvědomí. Stal se mi jeden žážitek, který jsem chtěl převést do reálné podoby. Byl jsem převezen do nemocnice, připojen na kapačky s anestetiky a najednou jsem viděl věci, které jsem se snažil vytvořit. Kolem mé hlavy začaly poletovat objekty, které byly tvořeny ze směsy šestiúhelníků, objekty měly jasně blou barvu a po chvíli opět zmizely. Když jsem si vybíral téma práce, chtěl jsem zachytit právě tento moment. To je důvod, proč jsem si vybrala téma keramiky v přírodě. Všechno kolem mě beru jako přírodu, něco živého i neživého, prostor v kterém žijeme i sami jsme jeden celek - příroda. Téma jsem tedy pojal jako keramika uvnitř mne samotného.Objekt, který se skrývá v hlubinách mé mysli, a za normálních okolností se k němu nemůžeme přiblížit. Výstupem je keramický / porcelánový objekt, který je zasazen do přírodního / průmyslového prostředí. Celek se skládá z náhodných šestiúhelníků, které byly vytvarovány do sádrových forem. Z těch se následně skládala plastika.
Abstract in different language: My dissertation is a reaction to work of my subconscious. It appeared to me during one incident. I was taken to a hospital connected to tranquilizers suddenly I saw items that I have tried to create in my dissertation. It was a mess of the hexagonal formations that levitated around my head and had a white color. When I chose the topic of the thesis, I wanted to catch this experience. That's why I chose the topic of ceramics in nature. All around me I take as nature, anything alive for me is nature and that's why I took this theme as freely as ceramics inside me. The object that is hidden In the deep of my mind, and normally can not get to him. The output is a ceramic / porcelain object that is set within a natural / industrial environment. The building consists of random the hexagons, which have been molded into plaster molds. Of these followed passed porcelain sculpture.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_PRACE_Michael_France.pdfPlný text práce2,5 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-France_ved.pdfPosudek vedoucího práce149,56 kBAdobe PDFView/Open
oponent-France_op.pdfPosudek oponenta práce328,64 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-France.pdfPrůběh obhajoby práce116,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20871

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.