Title: Metody izolace a kultivace sinic a řas pro potřeby výuky na základních a středních školách
Authors: Kaufnerová, Veronika
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2014, č. 1-2, s. 7-12.
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://arnica.zcu.cz/cz/publikovana-cisla/rocnik-2014
http://hdl.handle.net/11025/22086
ISSN: 1804-8366
Keywords: řasy;sinice;výuka;algae;cyanobacteria;teaching
Abstract: Navzdory skutečnosti, že sinice a řasy tvoří běžnou složku vodních i terestrických společenstev, jsou tyto organismy stále opomíjené při praktické výuce biologie na základních i středních školách. V některých případech může být příčinou výuka algologické tématiky v období vegetačního klidu, kdy není možné získat vhodné přírodní vzorky. Následující text poskytuje návod na izolaci jednodruhových kultur sinic a řas z přírodních vzorků a způsob udržování těchto kultur v podmínkách škol.
Abstract in different language: Despite the fact that cyanobacteria and algae are a common part of freshwater ecosystems, these organisms are still neglected in elementary and secondary education. The reason could be caused by planning of algological theme during late autumn and winter months. In this period is not possible to collect suitable algal fi eld samples. The following text off ers the way how to obtain an algal and cyanobacterial monospecifi c culture from a fi eld sample and how to maintain a continual culture in school conditions.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Číslo 1-2 (2014)
Články / Articles (CBG)
Číslo 1-2 (2014)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaufnerova.pdfPlný text418,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22086

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.