Title: Stabilizátor pro akční kamery
Other Titles: Stabilizer for action camera
Authors: Beran, Martin
Advisor: Elis Luděk, Ing.
Referee: Křivka Jindřich, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23189
Keywords: stabilizátor kamery;gimbalovy motory;akcelerometr;gyroskop
Keywords in different language: camera stabilizer;gimbal motors;accelerometer;gyroscope
Abstract: Cílem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat elektronický stabilizátor akční kamery s gimbalovými motory. Práce obsahuje popis dalších možností stabilizace kamer. Kamera je připevněna k rámu stabilizátoru. Na ten jsou upevněny i snímače polohy kamery. Data ze snímačů jsou použita pro řízení motorů. Ty jsou použity pro kompenzaci nežádoucích pohybů kamery. Práce obsahuje návrh elektroniky stabilizátoru, včetně její realizace. Je zde uveden způsob řízení BLDC motorů a úprava dat ze snímačů polohy, akcelerometru a gyroskopu.
Abstract in different language: The goal of this bachelor thesis is to design and create an electronic stabilizer with gimbal motors for an action camera. Thesis contains a description of the other way of stabilizing cameras. The camera is attached to the frame. The camera position sensors are mounted at the frame. The data from the sensors are used for controlling of the motors which compensate an unwanted camera motion. Thesis includes design of the electronic stabilizer and its implementation. There is introduced a method of BLDC motors controlling and editing data from position sensors, accelerometer and gyroscope.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Stabilizator_akcni_kamery_Martin_Beran.pdfPlný text práce2,32 MBAdobe PDFView/Open
066986_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce326,98 kBAdobe PDFView/Open
066986_oponent.pdfPosudek oponenta práce480,34 kBAdobe PDFView/Open
066986_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce182,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23189

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.