Title: Motoricko - funkční příprava hrou pro děti atletické přípravky v předškolním věku
Other Titles: Motoric - functional preparation game for kids athletic preparations preschoolers
Authors: Scheinherrová, Kateřina
Advisor: Kalistová Petra, Mgr.
Referee: Votík Jaromír, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24101
Keywords: atletická přípravka;motoricko - funkční příprava;průpravná cvičení;motorické schopnosti
Keywords in different language: athletic prep;motoric - functional training;training exercises;motor skills
Abstract: Tato práce je zaměřena na vytvoření zásobníku cvičení z motoricko - funkční přípravy herní formou pro děti atletické přípravky. Sestavení zásobníku jednotlivých průpravných cvičení předcházelo vstupní motorické testování dětí na atletice a základní škole. Průpravná cvičení na rozvoj motorických schopností (koordinace. rychlosti, síly a vytrvalosti), byly zařazovány první pololetí na kroužku atletiky. Výstupním motorickým testováním jsme vyhodnotili zlepšení/zhoršení dětí.
Abstract in different language: This work is focused on creating a stack of motoric exercises - functional form preparation game for kids athletic products. Assembling the stack of individual training exercises preceded the entry of motor testing children for elementary school and athletics. Preparatory exercises to develop motor skills (coordination. Speed, strength and endurance), were included for the first half of the ring athletics. Output motor testing, we evaluated the improvement / deterioration children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Katerina Scheinherrova.pdfPlný text práce3,61 MBAdobe PDFView/Open
Scheinherrova K. - VP.pdfPosudek vedoucího práce174,18 kBAdobe PDFView/Open
Scheinherrova K. - OP.pdfPosudek oponenta práce215,02 kBAdobe PDFView/Open
Scheinherrova K..pdfPrůběh obhajoby práce41,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24101

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.