Title: Struktury zamezující sekundárnímu vzdělávání sociálně vyloučených dívek.
Other Titles: The structures that stopped secondary education for socially excluded girls
Authors: Dvořáková, Tereza
Advisor: Lupták Burzová Petra, Mgr. Ph.D.
Referee: Toušek Ladislav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24619
Keywords: sociální vyloučení;chudoba;dívky;vzdělávání
Keywords in different language: socially exclusion;poverty;girls;education
Abstract: Cílem práce je osvětlit příčiny předčasného opuštění sekundárního vzdělávacího systému dívkami ze sociálního vyloučení. Aktérky jsou vystaveny tlakům dominantních struktur, jejichž přijetí či snaha o jejich internalizaci jim v důsledku vlastně zamezuje udržet se ve vzdělávacím proudu. Dominantními strukturami jsou v této práci myšleny - rodina, vzdělávací instituce, její představitelé a politiky. Cílem je též problematizovat vztahy sociální nerovnosti, které vedou dívky k volbě alternativních či deviantních způsobů jednání, legálních i nelegálních, jež jim mají zajistit přístup k vzdělávání. Studie je tedy postavena na třech výzkumných otázkách: 1. Jakým způsobem dochází ke střetu struktur a dívek ze sociálního vyloučení. 2. Co je konsekvencí střetu? 3. Jaké konkrétní alternativní/deviantní strategie dívky volí pro udržení se v sekundárním vzdělávacím proudu.
Abstract in different language: The aim of this work is present why socially excluded girls are failed in studying at high school. I try to light up mechanism, which stopped successfully finished their education. One of the main reasons is dominant structures, which I mean family, educational institution and local or state policy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Dvorakova.pdfPlný text práce382,38 kBAdobe PDFView/Open
Dvorakova T._posudek vedouciho_leden 2016.pdfPosudek vedoucího práce427,14 kBAdobe PDFView/Open
Dvorakova T._posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce458,2 kBAdobe PDFView/Open
Dvorakova T._prubeh obhajoby_leden 2016.pdfPrůběh obhajoby práce383,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24619

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.