Title: Postmoderní filozofie a její osud
Other Titles: Postmodern philosophy and its fate
Authors: Dudláková, Dagmar
Advisor: Demjančuk Nikolaj, Doc. PhDr. CSc.
Referee: Stark Stanislav, PhDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24675
Keywords: postmodernismus;moderna;moc;vědění;pluralita;kynismus;historie;filozofie
Keywords in different language: postmodernism;modernism;power;knowledge;pluralism;history;philosophy
Abstract: Tato práce pojednává o postmoderní filozofiia postmoderních jevech. Dále má za úkol sledovat vývoj postmoderny. Práce prezentuje především díla autorů P.SLoterdijka, M.Foucaulta a J.F.Ylotarda. Následně se věnuje studii Václava Bělohradského a Miroslava Petříčka, která reflektuje českou postmodernu a její možné další směřování.
Abstract in different language: This thesis deals with the postmodern philosophy and its future and fate. The first part focuses on the very term postmodernism. I present the different explanation of this term and then I focuse on the concept of postmodern thinking, postmodern development and the term of truth and "meta- story". The second part is the study of the three main authors-Peter Sloterdijk, Michel Foucault and Jean-Francois Lyotard. The authors are repeated problems terms of knowledge, history, power and pluralism. Then I briefly introduce two other known postmodern philosophy- Richard McKoy Rorty and Jacques Derrida. the last part of the thesis is focused on the reflection of postmodernism in the works of Czech philosophers Václav Bělohradský and Miroslav Petříček. I chose these authors to reflect on the current state of postmodernism and postmodern philosophy. In their works they suggest the issue of postmodernism in this time, and they study the feasibility of its development. Global mapping of postmodernism would be extensive. So I introduce the postmodernism of the 21st century and its direction on the Czech scene.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Dudlakova.pdfPlný text práce823,59 kBAdobe PDFView/Open
dudlakova_demjancuk.pdfPosudek vedoucího práce983,52 kBAdobe PDFView/Open
dudlakova_stark.pdfPosudek oponenta práce771,36 kBAdobe PDFView/Open
Dudlakova Dagmar.pdfPrůběh obhajoby práce62,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24675

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.