Title: Vulgarismy a pokleslé vyjadřování v neformálních projevech studentek VŠ: stav, příčiny, hodnotové postoje
Other Titles: Expletives and Vulgar Expressions in Informal Speech of Female University Students: Present State, Incentives, Attitudes
Authors: Kaufnerová, Marie
Advisor: Prošek Martin, PhDr. Ph.D.
Referee: Málková Jitka, PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24687
Keywords: vulgarismus;pokleslé vyjadřování;dívčí vulgarita;vulgarita studentek;vulgární projev;neformální projev;hodnotové postoje;norma;gender;kultivovanost komunikace
Keywords in different language: vulgarism;explentives;female vulgarity;student´s vulgarity;vulgar speech;informal speech;attitudes;norm;gender;cultivation of communication
Abstract: Tato práce se zabývá vulgární mluvou v neformálních projevech studentek ZČU.Cílem této práce bylo provedení kvalitativního výzkumu,který předvede nejčastěji používané vulgarismy mezi studentkami ZČU a také důvody, okolnosti a vlivy, které stojí za dívčí vulgaritou. Dále byly zjišťovány hodnotové postoje dotazovaných respondentek a respondentů k tématu vulgarity u studentek.
Abstract in different language: This thesis is concerned with vulgar informal speeches of female university students in West Bohemian University. The goal of this thesis was to carry out a qualitative research to find out the most frequently used vulgarisms of female students and then to clarify reasons, circumstances and influences, which stands in a background of a students vulgarity. Furthermore, it was found out an attitudinal values of both female and male respondents to the topic of female students vulgarity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Kaufnerova.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
kaufnerova_prosek.pdfPosudek vedoucího práce753,58 kBAdobe PDFView/Open
kaufnerova_malkova.pdfPosudek oponenta práce699,56 kBAdobe PDFView/Open
Kaufnerova Marie.pdfPrůběh obhajoby práce61,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24687

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.