Title: Metodika měření na souřadnicovém stroji a její vliv na výsledky měření
Other Titles: Measurement methodology on coordinate machine and its impact on measurement results
Authors: Maťák, Libor
Advisor: Melichar Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Pospěch Zdeněk, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25170
Keywords: sms;cmm;metodika měření;přesnost měření
Keywords in different language: sms;cmm;measurement methodology;measurement results
Abstract: Diplomová práce obsahuje teoretické úvahy o vlivu metodiky měření na přesnost měření, několik praktických ověření těchto úvah a vypracování metodiky a zpracování programů pro měření dvou konkrétních součástí
Abstract in different language: The thesis contains a theoretical consideration of the impact measurement methodologies for measurement accuracy, some practical verification of these considerations and the development of methodologies and treatment programs for measuring two specific components
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE _Libor Matak.pdfPlný text práce9,35 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP - Matak .PDFPosudek vedoucího práce247,1 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek DP - Matak.PDFPosudek oponenta práce816,2 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Matak.PDFPrůběh obhajoby práce188,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25170

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.