Title: Ergonomická analýza pracovišť na montážní lince
Other Titles: Ergonomic analysis of workplaces on assembly line
Authors: Kába, Martin
Advisor: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Referee: Miller Antonín, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25198
Keywords: ergonomie;normování;analýzy.
Keywords in different language: ergonomics;standardization;analysis.
Abstract: Diplomová práce je zaměřená na problematiku přetížení operátorů montážní linky. Mezi hlavní témata práce patří ergonomie, antropometrie a jednotlivé ergonomické metody. Cílem je navržení takových úprav pracovišť, aby došlo ke snížení námahy při práci. Dále je řešena racionalizace práce a změna samotných pracovních postupů. Podstatným přínosem je snížení svalového zatížení operátorů, přičemž při vhodné změně pracovního postupu dochází i ke zvýšení produktivity práce.
Abstract in different language: The diploma sheet is focused on the issue of overloading operators in assembly line. The main topics include ergonomics, anthropometry, and various of ergonomic methods. The aim is to propose such modifications of workplaces, in order to reduce strain at work. Furthermore the work rationalisation is solved as well as changes in work instructions. Substantial benefit is a reduction in operators muscle load, while an appropriate change of the workflow leads to the productivity increase.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kaba_18.5.2016.pdfPlný text práce9,18 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_DP_Kaba.PDFPosudek vedoucího práce536,15 kBAdobe PDFView/Open
posudek_DP_Kaba.PDFPosudek oponenta práce993,7 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba _DP_Kaba.PDFPrůběh obhajoby práce274 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25198

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.