Title: Technologické slučování výrobních linek
Other Titles: Technological merging of production lines.
Authors: Pavel, Aleš
Advisor: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Tarkoš Pavol, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25202
Keywords: štíhlá výroba;layout;vsm;oee;prostorové uspořádání;materiálové toky;sankeyův diagram;kapacitní propočty;balancování linek
Keywords in different language: lean production;layout;vsm;oee;material flow;sankey diagram;capacity analysis;production line balancing
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem prostorového uspořádání výrobních linek DNOX 3.1 ve společnosti Robetr Bosch České Budějovice, spol. s.r.o.V teoretické části je nejprve popsána filozofie štíhlé výroby a uspořádání výrobního systému. Dále jsou popsány nástroje pro analýzu materiálových a informačních toků a efektivita výrobních linek.V praktické části je nejprve analyzován současný stav výroby. Je popsán layout výrobní haly 090a/b. Detailně je popsána výroba na linkách DLS. Je navržen layout části výrobní haly 090b a dále navrhnuty možné varianty layoutu sloučených linek DLS na výrobní hale 090a. Na závěr je výbrána vhodná varianta na základě kapacitní analýzy a popsáno ekonomické zhodnocení realizovaného pojektu.
Abstract in different language: The goal of diploma thesis is new spatial arrangement of production lines DNOX3.1 in company Robetr Bosch České Budějovice, Ltd. The theoretical part describes the philosophy of lean manufacturing, production layout, analyzing material and information flow and efficiency of production lines. In practical part first is analyzed current production. Actual layout of production hall and production lines DLS is described. Then new layout of hall 090b is created. Than possibility of merging production lines DLS is analyzed. Based on the capacity analysis is selected proposal of solution. In conclusion is evaluated realized solution and economic influence is described.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_Prace_Ales_Pavel.pdfPlný text práce6,83 MBAdobe PDFView/Open
posudek_DP_Pavel.PDFPosudek oponenta práce281,47 kBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_DP_Pavel.PDFPosudek vedoucího práce410,27 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba _DP_Pavel.PDFPrůběh obhajoby práce233,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25202

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.