Title: Modelování výroby za pomocí metody 3D Laserscanningu
Other Titles: Modeling of manufacture using 3D Laserscanning method
Authors: Strapek, Martin
Advisor: Hořejší Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Kopeček Pavel, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25211
Keywords: laserové skenování;bodové mračno;vistable;autocad;layout;modelování výroby
Keywords in different language: laser scanning;point cloud;vistable;autocad;layout;manufacture modeling
Abstract: Diplomová práce zkoumá možnosti využití technologie 3D laserového skenování jako podpory průmyslového inženýrství a digitálního podniku. Cílem práce je nalezení způsobu modelování výroby za podpory laserového skenování a porovnání tohoto způsobu s doposud používanými metodami. V práci je uvedena rešerše současného stavu, dále popis procesu skenování a zpracování dat výrobní haly, využití těchto dat při modelování výroby a v závěru hodnocení zkoumaných metod.
Abstract in different language: The thesis research posibilities of using 3D laserscanning technology as support of industrial engineering and digital faktory. The main goal of the thesis is to find a way of manufacture modelling using laserscanning method and to compare this way with common methods. Searches of the present state, a description of the manufacture scanning process and data processing, use of these data as manufacture modelling support and rating of the new-found methods are listed in the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Strapek.PDFPlný text práce7,62 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_DP_Strapek.PDFPosudek vedoucího práce254,59 kBAdobe PDFView/Open
posudek_DP_Strapek.PDFPosudek oponenta práce448,48 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba _DP_Strapek.PDFPrůběh obhajoby práce233,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25211

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.