Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKleinová Jana, Doc. Ing. CSc.
dc.contributor.authorCingroš, Vladimír
dc.contributor.refereeJirsa Petr, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-16
dc.date.accessioned2017-02-21T10:49:53Z-
dc.date.available2015-9-21
dc.date.available2017-02-21T10:49:53Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-24
dc.identifier68554
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25213
dc.description.abstractTématem této práce je racionalizace výroby polotovarů ve zvoleném podniku. Důraz zde bude kladen především na úsporu času a nákladů v oblasti výroby plechových dílů a skladování materiálu. V práci je popsán stávající stav výroby včetně jeho nedostatků. S ohledem na to jsou vytvořené návrhy pro zlepšení, které jsou dále srovnány mezi sebou a s původním řešením. V závěru je určen výsledek práce.cs
dc.format73 s. (114 602 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectracionalizacecs
dc.subjectpolotovarcs
dc.subjectrozhodovánícs
dc.subjectdělenícs
dc.subjectprostorové uspořádánícs
dc.subjectskladování materiálu.cs
dc.titleRacionalizace výroby polotovarů ve strojírenském podnikucs
dc.title.alternativeRationalization of production of semi-finished products in engineering companyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe theme of this work is to rationalize the production of semi-finished products in selected company. The emphasis here will be placed on time and cost savings in the production of sheet metal parts and material storage. The work describes the current state of production including its disadvantages. With regard to this are produced proposals for improvements, which are compared with each other and with the original solution. The final result is determined in the end of the work.en
dc.subject.translatedrationalisationen
dc.subject.translatedsemi-finished producten
dc.subject.translateddecision makingen
dc.subject.translatedmaterial divisionen
dc.subject.translatedlayouten
dc.subject.translatedmaterial storageen
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_V_Cingros.pdfPlný text práce3,81 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_DP_Cingros.PDFPosudek vedoucího práce273,51 kBAdobe PDFView/Open
posudek_DP_Cingros.PDFPosudek oponenta práce540,04 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba _DP_Cingros.PDFPrůběh obhajoby práce238,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25213

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.