Title: Cenová kalkulace zakázek zkušebních pracovišť
Other Titles: Costing of orders of testing workplaces
Authors: Holeček, Martin
Advisor: Kleinová Jana, Doc. Ing. CSc.
Referee: Kolísko Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25214
Keywords: kalkulace;kalkulační vzorec;analýza;zkouška;cena;náklady režijní přirážka
Keywords in different language: calculation;calculation formula;testing;examining;price;costs;overhead surcharge
Abstract: Diplomová práce řeší, jak vytvořit přehledný kalkulační systém pro tvorbu cen zakázek v Kloknerově ústavu. Ukazuje problematiku kalkulací cen služeb v nevýrobním podniku a stanovení jejich výše. S tím je spojená identifikace výše a druhů nákladů, které do těchto kalkulací vstupují. Analyzuje dosavadní metodu stanovení cen zakázek zkušebních pracovišť, detailně rozebírá nákladovou strukturu a popisuje vytvoření nového kalkulačního vzorce. Použitelnost navrženého kalkulačního vzorce je následně ověřena v praktických příkladech.
Abstract in different language: My thesis resolves a way how to make a clear system of creation of order prices of testing workplaces in the Klokner Institute. It presents a problem of price calculation of services in a non-manufacturing company and a problem how to set a price. The identifikacion of the scale and kind of the costs is connected with the calculation of prices. My thesis analyzes one of the current methods of order price setting in testing workplaces.It examines the structure of the costs in detail and describes how to create a new calculation formula. Finally,I checked applicability of the calculation formula by searching creating prices of orders in practice in testing workplaces.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova.Prace 2016.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_DP_Holecek.PDFPosudek vedoucího práce468,96 kBAdobe PDFView/Open
posudek_DP_Holecek.PDFPosudek oponenta práce654,81 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba _DP_Holecek.PDFPrůběh obhajoby práce263,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25214

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.