Title: Racionalizace zásobování montážních linek
Other Titles: Racionalization of assembly lines feeding
Authors: Klečanský, Petr
Advisor: Kleinová Jana, Doc. Ing. CSc.
Referee: Miller Antonín, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25215
Keywords: manipulace s materiálem;zásobování montážních linek;technologie agv;materiálový tok;manipulační zařízení
Keywords in different language: material handling;assembly line feeding;agv technology;material flow;handling equipment
Abstract: Diplomová práce obsahuje analýzu systému zásobování montážních linek na výrobu autosedaček a racionalizační návrh k odstranění identifikovaných problémů. V praktické části je navržen nový systém zásobování pomocí technologie automaticky vedených vozíků včetně výběru dodavatele a ekonomického zhodnocení.
Abstract in different language: This thesis contains an analysis of the assembly lines feeding for the production of car seats and rationalization proposal to eliminate the identified problems. New supply system is designed in the practical part, using automatic guided vehicle technology, including vendor selection and economic evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klecansky_DP.pdfPlný text práce3,22 MBAdobe PDFView/Open
posudek_DP_Klecansky.PDFPosudek oponenta práce699,47 kBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_DP_Klecansky.PDFPosudek vedoucího práce296,96 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba _DP_Klecansky.PDFPrůběh obhajoby práce297,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25215

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.