Title: Struktury zamezující sekundárnímu vzdělávání sociálně vyloučených dívek.
Other Titles: The structures that stopped secondary education for socially excluded girls
Authors: Dvořáková, Tereza
Advisor: Lupták Burzová Petra, Mgr. Ph.D.
Referee: Hirt Tomáš, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25420
Keywords: sociální vyloučení;marginalizace;chudoba;dívky;vzdělávání;strukturální bariéry;habitus
Keywords in different language: socially exclusion;marginalization;poverty;girls;education;habitus
Abstract: Cílem práce je identifikovat, jaké bariéry musí na cestě za emancipací mladé marginalizované dívky překonat, potažmo odhalit případné důvody předčasného ukončení vzdělávací dráhy na střední škole nebo učilišti. Cílem je též problematizovat vztahy sociální nerovnosti, které vedou dívky k volbě alternativních či deviantních způsobů jednání, legálních i nelegálních, jež jim mají zajistit přístup k vzdělávání Též mě zajímalo, zda-li po úspěšném absolvování střední školy nebo učiliště dojde ke slibované sociální mobilitě a integraci ze strany společnosti. Bariérami, resp. dominantními strukturami je v této práci zamýšleno výchozí prostředí sociální exkluze, prostředí vzdělávání a directing systém. Studie je tedy postavena na třech výzkumných otázkách: 1. Jaké struktury identifikují jako determinující? 2. Co je konsekvencí střetu? 3. Jaké konkrétní alternativní/deviantní strategie dívky volí pro udržení se v sekundárním vzdělávacím proudu?
Abstract in different language: The aim of this work is present why socially excluded girls are failed in studying at high school. I try to light up mechanism, which stopped successfully finished their education. One of the main reasons is dominant structures, which I mean family, educational institution and local or state policy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Tereza Dvorakova_2016_fin.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
Dvorakova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Dvorakova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Dvorakova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce529,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25420

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.