Title: Detekce přítomnosti osob na plošných textiliích
Other Titles: Human presence detection on planar textile fabrics
Authors: Strnad, Stanislav
Advisor: Soukup Radek, Ing. Ph.D.
Referee: Řeřicha Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25655
Keywords: smart textilie;kapacitní snímač;tenzometrický snímač;smart koberec;textilní obvody;vyšívání;tkaní;pletení;silver.stat
Keywords in different language: smart textile;capacitive sensor;strain sensor;smart carpet;textile circuits;embroidery;weaving;knitting;silver.stat
Abstract: Cílem této diplomové práce je popsat systémy a principy vhodné pro detekci přítomnosti osob na plošných textiliích. Dále se zabývá výběrem vhodných systémů a diskutuje jejich výhody a nevýhody. Přínosem je návrh systému pro detekci přítomnosti osob vhodný pro integraci do plošných textilií. Práce dále obsahuje testování a kritické zhodnocení navrženého řešení.
Abstract in different language: The Aim this diploma thesis is describe systems and principles suitable for detecting presence human on planar textile fabrics. It also deals with the selection of appropriate systems and discusses their advantages and disadvantages. The benefit is to design a system for detecting presence of persons suitable for integration into fabrics. The work also includes testing and critical evaluation of the proposed solution.
Rights: Plný text práce není přístupný. Plný text bude přístupný od 13. 05. 2021.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stanislav Strnad diplomova prace 2016.pdfPlný text práce2,83 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
067081_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce350,29 kBAdobe PDFView/Open
067081_oponent.pdfPosudek oponenta práce357,67 kBAdobe PDFView/Open
Strnad.jpgOdůvodnění nezveřejnění VŠKP167,26 kBJPEGView/Open    Request a copy
Strnad_OBH.jpgPrůběh obhajoby práce125,55 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25655

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.