Title: Tvorba technologie obrábění vstřikovací formy s využitím CAD/CAM systému Catia V5
Other Titles: Creation of machining technology of injection molds with using CAD/CAM system Catia V5
Authors: Hecht, Milan
Advisor: Hnátík, Jan
Referee: Vyšata, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2625
Keywords: CAD/CAM;Catia V5;vstřikování;plasty;frézovací strategie;technologie obrábění
Keywords in different language: CAD/CAM;Catia V5;CNC;injection;plastics;milling strategy;machining technology
Abstract: Cílem bakalářské práce je tvorba dvou variantních technologií obrábění dílce vstřikovací formy v zadaném CAD/CAM systému CATIA V5. Tyto technologie budou porovnány a nejvhodnější vybrána. V teoretické části je obecně shrnuta terminologie týkající se vstřikovacích forem. Dále jsou zde obecně popsány technologie a strategie obrábění používané k výrobě tvarových ploch vstřikovacích forem.
Abstract in different language: The aim of my bachelor thesis is the creation of two technology of machining injection form in CAD/CAM system Catia V5. These technologies will be compared and the best one will be chosen. In the part of theory there is in general summarized terminology about injection form. There will be also described the technologies and strategies of machining which are used to production of shaped area of injection molds.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_HECHT_2012.pdfPlný text práce2,77 MBAdobe PDFView/Open
Hecht - posudek vedouciho BP.PDFPosudek vedoucího práce524,75 kBAdobe PDFView/Open
Hecht - opo posudek BP.PDFPosudek oponenta práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Hecht - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce438,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2625

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.