Title: Vliv směnových režimů na psychiku člověka a jeho výkonnost
Other Titles: The impact of shift systems on human psychics and efficiency
Authors: Štýsová, Andrea
Advisor: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Referee: Görner Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26623
Keywords: ergonomie;výkonnost;směnový režim;zmetkovitost;lidská psychika;vnější faktory;dotazník
Keywords in different language: ergonomics;efficiency;shift systems;human psychics;external factors;questionnaire
Abstract: Diplomová práce se zabývá směnovým režimem a vlivy, které ovlivňují psychiku člověka v průmyslové praxi a mají negativní dopad na celkovou výkonnost zaměstnanců. Hodnocení zde bylo zkoumáno dvěma přístupy, a to vyhodnocením dat z dotazníků a získáním reálných dat z vybraných strojírenských společností. Na základě vyhodnocení obou způsobů vzniká pohled na jednotlivé pracovní směny, přičemž jsou v této práci porovnávány dosažené výkonnosti zaměstnanců na jednotlivých směnách, které jsou mezi sebou porovnány. Na základě výstupů z této práce lze jednoznačně určit, při jakých směnách je dosahováno nejvyšší produktivity napříč strojírenskými podniky s konfrontací se závěry z dotazníků.
Abstract in different language: This master thesis is focused to the three types of shifts and impacts which could have negative influence to physic of employee and performance. The performance of employee has been researched in two different ways. Conclusions from questionnaires were the first and the second were real production data by chosen companies. Regarding the conclusions from both mentioned methods has been created overview to each shift. This rating has been created based on comparing of employee´s performance. The final conclusion of the master thesis is explanation of the most efficiency of performance across the mechanical engineering companies and confrontation of questionnaires conclusions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Andrea_Machova_DP.pdfPlný text práce2,39 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Machova.pdfPosudek vedoucího práce549,42 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Machova.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoby_DP_Machova.pdfPrůběh obhajoby práce895,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26623

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.