Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKleinová Jana, Doc. Ing. CSc.
dc.contributor.authorNovikov, Konstantin
dc.contributor.refereeŠrajer Vladimír, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-21
dc.date.accessioned2018-01-15T14:59:51Z-
dc.date.available2016-9-19
dc.date.available2018-01-15T14:59:51Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-5-31
dc.identifier72424
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/26637
dc.description.abstractCílem diplomové práce je hodnocení nákladovosti výroby topných těles. Konkrétně se jedná o porovnání nákladů výroby původní výrobní jednotky ve společnosti Arbonia AG ve Švýcarsku a nové výrobní jednotky v Kermi s.r.o. ve Stříbře. Práce se skládá ze 4 hlavních částí. První je spíše teoretická a zabývá se výběrem vhodných metod pro měření spotřeby práce a kalkulaci nákladů výroby. Dalším bodem je analýza nákladovosti původní výrobní jednotky. Následuje analýza nové výrobní jednotky, vytvoření nových norem a zjištění nákladů výrobního úseku. Poslední částí je porovnání vlastních nákladů výroby obou výrobních jednotek a kalkulace nákladů průměrných kusů.cs
dc.format74 s. (77 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectkalkulacecs
dc.subjectnormovánícs
dc.subjectpracnostcs
dc.subjecthospodárnostcs
dc.subjectkermi s.r.o.cs
dc.subjectarbonia agcs
dc.titleHodnocení nákladovosti výroby topných tělescs
dc.title.alternativeCosts evaluation of heating elements productionen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedAim of this thesis is cost evaluation of heating elements production. Specifically, it means costs comparison of original production unit in the company Arbonia AG in Switzerland and new production unit in Kermis.r.o. in town of Stříbro. This work consists of 4 main parts. The first one is rather theoretical and deals with selection of suitable methods for labor consumption measurement and production costs calculation. Next part contains cost analysis of original production unit. Followed by analyzing of new production unit, creating new standards and cost differences detection. The last part includes cost comparison of both production units and average pieces costing.en
dc.subject.translatedcosten
dc.subject.translatedcalculationen
dc.subject.translatedstandardizationen
dc.subject.translatedlaboren
dc.subject.translatedeconomyen
dc.subject.translatedkermi s.r.o.en
dc.subject.translatedarbonia agen
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Novikov.pdfPlný text práce3,43 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Novikov.pdfPosudek vedoucího práce583,05 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Novikov.pdfPosudek oponenta práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoby_DP_Novikov.pdfPrůběh obhajoby práce903,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26637

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.