Title: Racionalizace montážní linky
Other Titles: Rationalization of the assembly line
Authors: Kalvas, Tadeáš
Advisor: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26643
Keywords: montážní linka;racionalizace;štíhlá výroba (lean);časové analýzy;normování;špagetový diagram;kaizen;kanban;balancování výrobní linky
Keywords in different language: assembly line;rationalization;lean;time analysis;standardization;spaghetti diagram;kaizen;kanban;balancing of the production line
Abstract: Diplomová práce je zaměřená na problematiku racionalizace montážní linky. Mezi hlavní témata práce patří časové a prostorové analýzy a jejich vyhodnocení. Cílem je navržení takových úprav na jednotlivých pracovištích, které povedou k vyšší efektivitě a tím i vyšší produktivitě montážní linky. Práce se zabývá i ergonomií jednotlivých pracovišť, kdy je cílem ověřit správnost pracovních poloh pomocí počítačového softwaru a návrh případného zlepšení.
Abstract in different language: Diploma sheet deals with the rationalization of the assembly line while respecting the principles of lean manufacturing. The main themes of this project are time analysis and space analysis and their evaluation. The main goal is to suggest adjustments at individual workplaces, which leads to better efficiency and therefore higher productivity of the assembly line. Secondary goal is to verify rightness of the working position from an ergonomic point of view and to suggest adjustments if necessary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FST_KPV_DP_Kalvas_2017.pdfPlný text práce4,7 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Kalvas.pdfPosudek vedoucího práce546,44 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Kalvas.pdfPosudek oponenta práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoby_DP_Kalvas.pdfPrůběh obhajoby práce808,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26643

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.