Název: Metody pro optimalizaci výrobních procesů v oblasti elektrotechnické výroby
Další názvy: Methods for Production Processes Optimisation in Electrical Engineering Production
Autoři: Čížek, Vladimír
Vedoucí práce/školitel: Benešová Andrea, Ing.
Oponent: Řeřicha Tomáš, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27811
Klíčová slova: proces;procesní řízení;optimalizace;5s;poka-yoke;kanban;just in time;kaizen
Klíčová slova v dalším jazyce: process;process management;optimization;5s;poka-yoke;kanban;just in time;kaizen
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na metody pro optimalizaci výrobních procesů v oblasti elektrotechnické výroby. V první části je popsána problematika procesního řízení a metod pro optimalizaci výrobních procesů. V další části bakalářské práce je zpracována případová studie zabývající se podrobným popisem výrobního procesu ve společnosti KAPPENBERGER + BRAUN Elektro Technik spol. s r. o. V závěru bakalářské práce jsou uvedeny příklady možných nápravných opatření pro zvolený výrobní proces.
Abstrakt v dalším jazyce: The present bachelor thesis is focused on optimisation methods of production processes in the field of electrotechnical production. The issues of process control and optimisation methods of production processes are described in the first part. In the next part of the thesis, the author works on a case study dealing with the detailed description of the production process in KAPPENBERGER + BRAUN Elektro Technik Ltd. In the end of the thesis, there are examples of corrective measures for the chosen production process.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Vladimir_Cizek.pdfPlný text práce3,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070942_oponent.pdfPosudek oponenta práce343,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070942_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce316,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070942_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce193,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27811

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.