Title: Kompletní výroba vstřikovací formy
Other Titles: Complete production of injection mold
Authors: Penzenstadler, Jiří
Advisor: Vyšata Jiří, Ing. Ph.D.
Referee: Duchek Vladimír, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27904
Keywords: popis;analýza;vstřikovací forma;součást;technologičnost konstrukce;výrobní prostředky;návrh;výroba
Keywords in different language: description;analysis;injection mold;component;technology of construction;production means;design;production
Abstract: V diplomové práci je popsána a analyzována vstřikovací forma a její součásti po stránce technologičnosti konstrukce. Z technologičnosti konstrukce vyplynuly požadavky na výrobní prostředky, které jsou poté navrženy a popsány. Následně je proveden návrh výroby součástí vstřikovací formy. V přílohách diplomové práce jsou vypracované výkresy, průvodky a normy času hlavních operací vyráběných součástí.
Abstract in different language: The diploma thesis describes and analyzes the injection mold and its components in terms of the technology of the structure. The technology of the design has revealed requirements for the means of production which are then designed and described. Subsequently, the design of the injection mold parts is made. The annexes of the diploma thesis are drawn up drawings, handbooks and time norms of main operations of manufactured components.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jiri_Penzenstadler.pdfPlný text práce2,67 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek DP - Penzenstadler.PDFPosudek oponenta práce647,34 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP - Penzenstadler.PDFPosudek vedoucího práce370,53 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Penzenstadler.PDFPrůběh obhajoby práce182,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27904

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.