Title: Projekt implementace strategického programu organizace
Other Titles: The Project of Implementation of Strategic Programme of Organization
Authors: Dolejšová, Kristina
Advisor: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Referee: Taušl Procházková Petra, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28308
Keywords: strategický plán;finanční plán;analýza prostředí;analýza rizik;controlling
Keywords in different language: strategic plan;financial plan;business environment;risk analysis;controlling
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na projekt implementace strategického plánu organizace OK Záchlumí, a.s., která se zabývá kovovýrobou. Práce je zpracována tak, že se teoretické a praktické části prolínají v logických souvislostech. V úvodu je představena společnost a jsou definována strategická východiska. Dále je zpracována analýza prostředí a je formulován strategický plán pro roky 2016 - 2019. Pro toto období je vytvořen finanční plán výkaz zisku a ztrát, rozvaha a Cash Flow. Následuje část, která je zaměřena na analýzu rizik, analýzu citlivosti a scénáře. Poslední částí práce je controlling a vyhodnocení strategického plánu.
Abstract in different language: This thesis is focused on Project of Implementation of Strategic Programme of Organization OK Záchlumí, a.s., which is producing metal parts. In this thesis are intertwined theoretical to the practical part in a logical context. In the beginning is introduction of the company and formulation of the strategic plan for the years 2017 2019. For the strategic plan is created financial plan, which consist from profit and loss account, balance sheet and Cash Flow. The next part contains risk analysis and creation of risk scenarios. At the end are defined steps of controlling and strategic plan evaluation metrics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_K15N0007P_Dolejsova.pdfPlný text práce3,18 MBAdobe PDFView/Open
DP_Dolejsova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,82 MBAdobe PDFView/Open
DP_Dolejsova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,83 MBAdobe PDFView/Open
DP_ Dolejsova.PDFPrůběh obhajoby práce1,03 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28308

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.