Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGolčáková, Bohuslava
dc.contributor.authorKračmerová, Halka
dc.contributor.refereeUrieová, Libuše
dc.date.accepted2012-05-30
dc.date.accessioned2013-06-19T06:30:16Z-
dc.date.available2011-09-14cs
dc.date.available2013-06-19T06:30:16Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-30
dc.identifier46562
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2847
dc.description.abstractPráce je zaměřena na problematiku valentnosti ruských sloves a vytvoření rusko-českého valenčního slovníku sloves, užívaných v odborných textech se zaměřením na oblast komerční sféry. Součástí práce je i rusko-český valenční slovník sloves, který obsahuje 304 hesel a 709 příkladů.cs
dc.format35 s., (55 338 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoruru
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=46562-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvalentnostcs
dc.subjectslovesocs
dc.subjectruštinacs
dc.subjectslovníkcs
dc.titleVypracování rusko-českého valenčního slovníku sloves, užívaných v odborných textech se zaměřením na oblast komerční sférycs
dc.title.alternativeElaboration of the Russian-Czech verb-valence dictionary used in academic texts focusing on the commercial sectoren
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra slovanských jazykůcs
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe work focuses on the problematics of the valence of Russian verbs and the creation of the Russian-Czech verb-valence dictionary used in academic texts focusing on the commercial sector. The work also includes the Russian-Czech verb-valence dictionary, which contains 304 entries and 709 examples.en
dc.subject.translatedvalenceen
dc.subject.translatedverben
dc.subject.translatedRussianen
dc.subject.translateddictionaryen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kracmerova.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
File0013.PDFPosudek vedoucího práce669,88 kBAdobe PDFView/Open
File0014.PDFPosudek oponenta práce553,89 kBAdobe PDFView/Open
File0015.PDFPrůběh obhajoby práce210,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2847

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.