Title: Vypracování rusko-českého valenčního slovníku sloves, užívaných v odborných textech se zaměřením na oblast komerční sféry
Other Titles: Elaboration of the Russian-Czech verb-valence dictionary used in academic texts focusing on the commercial sector
Authors: Kračmerová, Halka
Advisor: Golčáková, Bohuslava
Referee: Urieová, Libuše
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2847
Keywords: valentnost;sloveso;ruština;slovník
Keywords in different language: valence;verb;Russian;dictionary
Abstract: Práce je zaměřena na problematiku valentnosti ruských sloves a vytvoření rusko-českého valenčního slovníku sloves, užívaných v odborných textech se zaměřením na oblast komerční sféry. Součástí práce je i rusko-český valenční slovník sloves, který obsahuje 304 hesel a 709 příkladů.
Abstract in different language: The work focuses on the problematics of the valence of Russian verbs and the creation of the Russian-Czech verb-valence dictionary used in academic texts focusing on the commercial sector. The work also includes the Russian-Czech verb-valence dictionary, which contains 304 entries and 709 examples.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kracmerova.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
File0013.PDFPosudek vedoucího práce669,88 kBAdobe PDFView/Open
File0014.PDFPosudek oponenta práce553,89 kBAdobe PDFView/Open
File0015.PDFPrůběh obhajoby práce210,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2847

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.