Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKubíková Kateřina, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorNovotná, Věra
dc.contributor.refereeBoháčová Aneta, Mgr.
dc.date.accepted2017-9-14
dc.date.accessioned2018-01-15T15:09:35Z-
dc.date.available2015-12-20
dc.date.available2018-01-15T15:09:35Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-6-26
dc.identifier73247
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28579
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou časové perspektivy a prožíváním nudy u studentů vysokých škol. Data byla sesbírána pomocí dotazníků Zimbardo Time Perspective Inventory a Multidimensional State Boredom Skale. Cílem práce je analýza vztahu mezi časovou perspektivou a situační nudou, kterou studenti zažívají ve škole. Analýza je prováděna v rámci skupin podle pohlaví a podle zaměření fakult, na kterých se studenti vzdělávají. Výsledky výzkumu jednotlivých skupin jsou mezi sebou porovnávány. Diplomová práce zjišťuje, které časové rámce v myslích studentů převažují, a do jaké míry mají vliv na prožívání nudy. Na základě výsledků výzkumu lze také určit, které fakulty se pyšní studenty s téměř ideální perspektivní orientací.cs
dc.format49 s. (79 242 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectčasová perspektivacs
dc.subjectzimbardocs
dc.subjectnudacs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectadolescencecs
dc.titleAnalýza perspektivní orientace studentů VŠcs
dc.title.alternativeThe perspective aspects analysis of university studentsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis deals with a time perspective issue and feeling bored with undergraduates. The data have been collected in questionnaires Zimbardo Time Perspective Inventory and Multidimensional State Boredom Skale. The aim of the work is an analysis of a relationship between time perspective and situational boredom, which students experienced at school. The analysis is carried out within the groups according to the sex and according to the faculty specializations which the students study. The research results of particular groups are compared among each other. The diploma thesis investigates which time perspective prevails in student´s minds and the extent to which it influences being bored. Based on the research results it is possible to determine which faculties are proud of students with almost ideal time perspective inclination.en
dc.subject.translatedtime perspectiveen
dc.subject.translatedzimbardoen
dc.subject.translatedboredomen
dc.subject.translatedmotivationen
dc.subject.translatedadolescenceen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Novotna Vera.pdfPlný text práce709,03 kBAdobe PDFView/Open
Novotna - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce380,94 kBAdobe PDFView/Open
Novotna - oponent.pdfPosudek oponenta práce687,39 kBAdobe PDFView/Open
Novotna - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce127,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28579

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.