Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠulák, Milan
dc.contributor.authorHubálková, Kateřina
dc.contributor.refereeVacík, Emil
dc.date.accepted2012-06-01
dc.date.accessioned2013-06-19T06:51:56Z-
dc.date.available2011-11-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:51:56Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-27
dc.identifier46910
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2859
dc.description.abstractTato práce pojednává o hodnocení výkonnosti střednědobého strategického plánu konkrétní firmy. Je zde sestaven střednědobý strategický plán a analyzováno prostředí společnosti. Poté je vybrána strategie a vytvořen odpovídající finanční plán. Dále jsou identifikovány rizikové faktory, které mohou ovlivnit dosažení stanovených cílů a nakonec je plán podroben hodnotové analýze.cs
dc.format103 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmanagementcs
dc.subjectstrategiecs
dc.subjectpodnikatelský pláncs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjecthodnotová analýzacs
dc.subjectEVAcs
dc.titleAnalýza výkonnosti strategického plánu podnikucs
dc.title.alternativePerformance analysis of strategic business planen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis is about analysis of a medium-term strategic business plan for a specific firm. It is created medium-term strategic business plan and analyse environment of company. Then is chosen strategy and created strategic plan. Next are identified risks, that can involve achieving of goals and at the end plan undergone value based analysis.en
dc.subject.translatedmanagementen
dc.subject.translatedstrategyen
dc.subject.translatedbusiness planen
dc.subject.translatedfinancial analysisen
dc.subject.translatedrisk analysisen
dc.subject.translatedvalue based analysisen
dc.subject.translatedEVAen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_final.pdfPlný text práce3 MBAdobe PDFView/Open
DP_hubalkova_VP.PDFPosudek vedoucího práce485,85 kBAdobe PDFView/Open
DP_hubalkova_OP.PDFPosudek oponenta práce2 MBAdobe PDFView/Open
DP_hubalkova.PDFPrůběh obhajoby práce153,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2859

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.