Title: Optimalizace šneku pro lisování dřevěných pilin
Other Titles: Optimizing screw for compressing sawdust
Authors: Hála, Martin
Advisor: Zetek Miroslav, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Bakša Tomáš, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28647
Keywords: briketa;trvanlivost;životnost
Keywords in different language: briquette;durability;service life
Abstract: Práce řeší problém nízké trvanlivosti a životnosti šneku pro lisování dřevěných pilin. Zaměřuje se na jejich zvýšení pomocí optimální volby materiálu, způbobu tepelného zpracování a úpravy povrchu.
Abstract in different language: The thesis solves the problem of low durability and durability of the screw for pressing of wood chips. It focuses on increasing them by optimizing material selection, heat treatment and surface treatment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce4,18 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Hala.PDFPosudek vedoucího práce408,37 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP - Hala.PDFPosudek oponenta práce651,34 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Hala.PDFPrůběh obhajoby práce173,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28647

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.