Title: Chyceni mezi Východem a Západem - kulturní odlišnosti Palestinců žijících v Izraeli
Other Titles: Caught Between the East and West - Cultural Differences of Palestinians Living in Israel
Authors: Onallah, Klára
Advisor: Tarant Zbyněk, Mgr. Ph.D.
Referee: Sobotková Veronika, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29114
Keywords: menšina;arabská menšina;izrael;palestina;arabové v izraeli;drúzové v izraeli;křesťané v izraeli;muslimové v izraeli;vzdělání v izraeli;jazyky;arabština;hebrejština;zaměstnanost menšiny
Keywords in different language: minority;arab minority;israel;palestine;arabs in israel;druzs in israel;christians in israel;muslims in israel;education in israel;languages;arabic;hebrew;employment of minority
Abstract: Tato práce se zaměřuje na arabskou menšinu žijící v Izraeli, o které se v České republice mnoho neví. Práce popisuje všeobecný vývoj situace menšiny v Izraeli po roce 1948 a tři důležité fáze, kterými si Arabové v Izraeli prošli. Velice důležité je také rozdělení Arabů na specifické skupiny a jejich popis. Práce je zaměřena na vzdělání arabské menšiny v Israeli, ovlivnění arabského jazyka, zaměstnanost a ekonomickou situaci.
Abstract in different language: This thesis is focuses on Arab minority living in Israel about which we do not know that much in the Czech Republic. Thesis is in general describing development of situation of the minority after year 1948 and three important stages which Arabs in Israel went through. Very important is also division of Arabs to specific groups and its description. Thesis is focused on education of Arab minority in Israeli, influence of Arabic language, employment and economic situation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Klara Onallah.pdfPlný text práce0 BAdobe PDFView/Open
Onallah_posudek oponenta.PDFPosudek oponenta práce132,88 kBAdobe PDFView/Open
Onallah_posudek vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce154,3 kBAdobe PDFView/Open
Onallah.PDFPrůběh obhajoby práce84,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29114

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.