Title: Viktor Fischl / Avigdor Dagan, muž dvou jmen
Other Titles: Viktor Fischl / Avigdor Dagan, a man of two names
Authors: Volná, Lucie
Advisor: Tydlitátová Věra, Mgr. Th.D.
Referee: Tarant Zbyněk, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29115
Keywords: viktor fischl;literatura;spisovatel;holocaust;židé;emigrace;víra
Keywords in different language: viktor fischl;literature;writer;holocaust;jews;exile;faith
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na českého významného autora Viktora Fischla. Jedná se o autora poválečné literatury 20. století, který se ve svých dílech zabývá tématikou holocaustu, smyslu života a víry v Boha. V této práci se zabývám jeho životem a emigrací. Dále se zaměřuji na literární tvorbu a významná díla. V závěrečné části analyzuji jedno z jeho významných děl.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the important Czech author Viktor Fischl. He is the author of the post-war literature of the 20th century. In his literary works he followed up the themes of Holocaust, meaning of life and faith in God. In this work I follow up his life and emigration. I am concentrating on his literary works and his most important books. In the last part I analyse one of his important books.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lucie Volna, Viktor Fischl.pdfPlný text práce279,14 kBAdobe PDFView/Open
V-Volna.pdfPosudek vedoucího práce254,67 kBAdobe PDFView/Open
O-Volna.pdfPosudek oponenta práce280,28 kBAdobe PDFView/Open
Volna.PDFPrůběh obhajoby práce83,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29115

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.