Katedra hudební výchovy a kultury / Department of Music and Culture

Kolekce


Recent Submissions

Lišková, Štěpánka
Glosy 2 : současná HV z pohledu učitele VŠ, SŠ a ZŠ

Slavíková, Marie , Feiferlíková, Romana
K problematice inkluzivní hudební edukace


Metodika ověřování profesní připravenosti: výstup KA č. 5 projektu ESF "Studium učitelství pro MŠ jako dialog praxe s teorií"


Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách