Title: Racionalizace pracovišť
Other Titles: Rationalization of workplaces
Authors: Pešek, Tomáš
Advisor: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Bochinský Michal, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31361
Keywords: sklad;racionalizace;průmyslové inženýrství;kanban;shop floor management;layout
Keywords in different language: warehouse;rationalization;industrial engineering;kanban;shop floor management;layout
Abstract: Diplomová práce se zabývá racionalizací pracovišť, konkrétně pracovištěm skladu. První část stručně popisuje inovace, racionalizaci a vybrané metody průmyslové inženýrství. Dále je v práci provedena podrobná analýza skladovacího systému v podniku včetně jeho nedostatků. Závěrem jsou v práci navržena opatření pro zlepšení a zefektivnění skladovacích procesů.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the rationalization of the workplaces, namely the workplace of the warehouse. The first part briefly describes innovation, rationalization and selected methods of industrial engineering. Furthermore, a detailed analysis of the storage system in the company, including its shortcomings, is carried out. Finally, measures are proposed to improve and streamline storage processes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pesek_Tomas_DP.pdfPlný text práce3,75 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_vedouciho_DP_Pesek.pdfPosudek vedoucího práce593,98 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_DP_Pesek.pdfPosudek oponenta práce562,02 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Pesek.pdfPrůběh obhajoby práce490,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31361

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.