Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorPribol, Robert
dc.contributor.refereeMiller Antonín, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-12
dc.date.accessioned2019-03-15T10:11:14Z-
dc.date.available2017-9-20
dc.date.available2019-03-15T10:11:14Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-5-21
dc.identifier76908
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31368
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem prostorového uspořádání výrobního systému pro výrobu formulí. V teoretické části jsou popsány pravidla postupování při návrhu. V části praktické je pak návrh uskutečněn a je představeno optimální řešení.cs
dc.format94 s. (114 779 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=76908-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectlayoutcs
dc.subjectnávrhcs
dc.subjectprostorové uspořádánícs
dc.subjectoptimální řešenícs
dc.subjectvýrobní systémcs
dc.subjectmateriálový tokcs
dc.subjectformula saecs
dc.titleNávrh prostorového uspořádání při změně výrobního programucs
dc.title.alternativeLayout design due to production program changesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis deals with layout design of production system for racing cars. The theoretical part describes the rules of the design process. These rules are used in the practical part for the layout design. Finally, the optimal solution is presented.en
dc.subject.translatedlayout designen
dc.subject.translatedoptimal solutionen
dc.subject.translatedproduction systemen
dc.subject.translatedmaterial flowen
dc.subject.translatedformula saeen
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Robert_Pribol.pdfPlný text práce6,27 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_vedouciho_DP_Pribol.pdfPosudek vedoucího práce544,57 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_DP_Pribol_001.pdfPosudek oponenta práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Pribol_001.pdfPrůběh obhajoby práce537,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31368

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.