Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBenešová Daniela, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorŠkoda, Tomáš
dc.contributor.refereeSalcman Václav, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-12
dc.date.accessioned2019-03-15T10:13:57Z-
dc.date.available2016-12-13
dc.date.available2019-03-15T10:13:57Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-20
dc.identifier72750
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31741
dc.description.abstractTato diplomová práce nese název "Porovnání pohybových předpokladů dětí mladšího školního věku s různým socioekonomickým statusem", čili zda sociální okolí jedince má vliv na jeho pohybové dispozice. Pro výzkum byla použita testová baterie DMT6-18. Práce obsahuje teoretická východiska, která blíže přibližují mladší školní věk, socioekonomický status, motorické schopnosti a možnosti rozvoje motorických schopností. Dále v praktické části se zabýváme průběhem samotného výzkumu, výzkumným vzorkem, testovými metodami, které jsme použili a v neposlední řadě zpracování a interpretaci výsledků.cs
dc.format63 s. (84 615 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmladší školní věkcs
dc.subjectsocioekonomický statuscs
dc.subjectmotorické předpokladycs
dc.subjectdmt6-18cs
dc.titlePorovnání pohybových předpokladů dětí s různým socioekonomickým statusemcs
dc.title.alternativeCompared of physical assumptions children with different socio-economic statusen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe title of the thesis is called Compared of physical assumptions children with different socio-economic status, whether the social environment of an individual has an effect on movement dispositions. The DMT6-18 test battery was used for research. Theoretical part of work consists of the description younger school age, motor skills a their development and socio-economic status. The practical part includes the research of the research process, the sample, the testing methods, the interpretation of the research results and the counseling for the performance of physical education.en
dc.subject.translatedyounger school ageen
dc.subject.translatedsocio-economic statusen
dc.subject.translatedmotoric assumptionsen
dc.subject.translateddmt6-18en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomas Skoda - Porovnani pohybovych predpokladu deti mladsiho skolniho veku s ruznym socioekonomickym statusem - 2018.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFView/Open
Skoda Tomas - VP.pdfPosudek vedoucího práce135,29 kBAdobe PDFView/Open
Skoda T..pdfPrůběh obhajoby práce52,72 kBAdobe PDFView/Open
Skoda Tomas - OP.pdfPosudek oponenta práce113,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31741

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.