Title: Porovnání pohybových předpokladů dětí s různým socioekonomickým statusem
Other Titles: Compared of physical assumptions children with different socio-economic status
Authors: Škoda, Tomáš
Advisor: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Referee: Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31741
Keywords: mladší školní věk;socioekonomický status;motorické předpoklady;dmt6-18
Keywords in different language: younger school age;socio-economic status;motoric assumptions;dmt6-18
Abstract: Tato diplomová práce nese název "Porovnání pohybových předpokladů dětí mladšího školního věku s různým socioekonomickým statusem", čili zda sociální okolí jedince má vliv na jeho pohybové dispozice. Pro výzkum byla použita testová baterie DMT6-18. Práce obsahuje teoretická východiska, která blíže přibližují mladší školní věk, socioekonomický status, motorické schopnosti a možnosti rozvoje motorických schopností. Dále v praktické části se zabýváme průběhem samotného výzkumu, výzkumným vzorkem, testovými metodami, které jsme použili a v neposlední řadě zpracování a interpretaci výsledků.
Abstract in different language: The title of the thesis is called Compared of physical assumptions children with different socio-economic status, whether the social environment of an individual has an effect on movement dispositions. The DMT6-18 test battery was used for research. Theoretical part of work consists of the description younger school age, motor skills a their development and socio-economic status. The practical part includes the research of the research process, the sample, the testing methods, the interpretation of the research results and the counseling for the performance of physical education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomas Skoda - Porovnani pohybovych predpokladu deti mladsiho skolniho veku s ruznym socioekonomickym statusem - 2018.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFView/Open
Skoda Tomas - VP.pdfPosudek vedoucího práce135,29 kBAdobe PDFView/Open
Skoda T..pdfPrůběh obhajoby práce52,72 kBAdobe PDFView/Open
Skoda Tomas - OP.pdfPosudek oponenta práce113,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31741

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.