Title: Vyživovací povinnost k dítěti v teorii a právní praxi
Other Titles: Child maintenance obligation in legal theory and practice
Authors: Zikmund, Arnošt
Referee: Šíma Alexander, JUDr.
Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32238
Keywords: rodinné právo;výživné;vyživovací povinnost;kritéria pro stanovení výživného;povinný;oprávněný
Keywords in different language: family law;maintenance obligation;criteria for determining maintenance;obligatory;justified
Abstract: Hlavním cílem rigorózní práce byl popis veškerých aspektů souvisejících s právní úpravou výživného k dítěti obsaženou v občanském zákoníku. Předmětná pozitivní právní úprava byla kriticky zhodnocena a rozpracována o současné závěry soudní judikatury spolu s praktickými poznatky.
Abstract in different language: The main aim of this doctoral thesis was the description of all aspects related to the legal regulation of maintenance of a child included in the Civil Code. The positive legal regulation in question was critically assessed and elaborated with contemporary conclusions of judicial decision practice of the courts together with practical knowledge.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rigorozni_prace_Arnost_Zikmund.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 1 - Zikmund.pdfPosudek vedoucího práce776,3 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 2 - Zikmund.pdfPosudek oponenta práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Zikmund.pdfPrůběh obhajoby práce260,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32238

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.