Title: Využití neuronových sítí v sémantice slov
Other Titles: Word Semantics using Neural Networks
Authors: Hoang ngoc, Hung
Advisor: Konkol Michal, Ing. Ph.D.
Referee: Král Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32261
Keywords: sémantika;neuronové sítě;slabiky
Keywords in different language: semantic;neural network;syllables
Abstract: Tato práce se věnuje sémantickým modelům a především metodě skip-gram z knihovny word2vec. Pro tuto metodu bylo vytvořeno rozšíření založené na rozdělení vstupního slova na slabiky. K slabikování byl použit vylepšený Lán- ského algoritmus. Práce byla otestována na standardních datech v anglickém jazyce. Rozšíření nedosáhlo lepších výsledků než původní metoda skip-gram, ale prokázalo se, že i slabiky se dají použít k vyjádření sémantiky.
Abstract in different language: This thesis is focused on semantic models especially on skip-gram method from word2vec library. For this method, an extension based on syllabifying an input word was introduced. Improved Lansky algorithm was used to syllabify words. The created model was tested on standard data in English language but it did not achieve better results than the original skip-gram method. This thesis proved that syllables can be used to create semantic models.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp-hoang.pdfPlný text práce683,2 kBAdobe PDFView/Open
A15B0038P hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce369,4 kBAdobe PDFView/Open
A15B0038P posudek.pdfPosudek oponenta práce202,14 kBAdobe PDFView/Open
A15B0038P obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce102,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32261

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.