Title: Porovnání cukernatosti komerčního sladu a sladu připraveného v laboratoři
Other Titles: Comparison of sugar content of commercial malt and malt prepared in the laboratory
Authors: Nová, Kristýna
Advisor: Hrdlička Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Richtr Václav, Doc. Mgr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32356
Keywords: slad;cukernatost;rmutování;schoorlova metoda stanovení redukujících cukrů;redukující cukry
Keywords in different language: malt;sugar content;schoorl method of reducing sugars;reducing sugars
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na praktickou výrobu sladu v laboratoři. Popisuje teorii používanou v technologické praxi. Na tomto základě je proces v laboratoři vytvořen. Vyrobené slady se porovnávají se sladem, který je komerčně dostupný. Srovnávací metoda je založena na rozdílech v obsahu cukru ve sladu, který je stanoven Schoorlovou metodou stanovení redukujících cukrů. Tato práce také mapuje teorii a praxi v procesu štěpného škrobu na jednoduché cukry.
Abstract in different language: The Bachelor work is focused to practic manufactory of the malt in laboratory. Describing theory used in technological practise. On this basis is created the process in laboratory. Manufactured malts are compared with the malt which is comercially available. Comparative method is based on differences in sugar content of the malts, which is established by Schoorl method of determination of reducting sugars. This work also maps theory and practise in process of fission starch to simply sugars.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska-prace-Kristyna-Nova-2018.pdfPlný text práce874,62 kBAdobe PDFView/Open
Nova_Kristyna_VBP.pdfPosudek vedoucího práce728,73 kBAdobe PDFView/Open
Nova_Kristyna_OBP.pdfPosudek oponenta práce965,8 kBAdobe PDFView/Open
Nova Kristyna -prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce144,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32356

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.