Název: Způsoby mapování a analýzy podnikových procesů
Další názvy: Methods to map and analyze of business processes
Autoři: Drahoňovský, Marek
Vedoucí práce/školitel: Brych David, Ing.
Oponent: Tůmová Olga, Doc. Ing. CSc.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32376
Klíčová slova: proces;analýza procesů;mapování procesů;podnikový proces;fmea
Klíčová slova v dalším jazyce: process;process analysis;proces mapping;business process;fmea
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na metody analýzy a mapování podnikových procesů. Práce je rozdělena na tři části, z nichž v první části jsou popsány definice procesní analýzy a mapování procesů. Druhá část práce obsahuje metody procesní analýzy a mapování procesů. Ve třetí části je popsán proces výrobního podniku a provedená analýza.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is divided into three parts, amongst which the first describes definitions of process analysis and process mapping. The second part contains methods of process analysis and process mapping. The third part describes the process of the manufacturing and business analysis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Zpusoby_mapovani_a_analyzy_podnikovych_procesu.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
075324_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce327,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
075324_oponent.pdfPosudek oponenta práce335,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
075324_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce191,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/32376

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.