Title: Způsoby mapování a analýzy podnikových procesů
Other Titles: Methods to map and analyze of business processes
Authors: Drahoňovský, Marek
Advisor: Brych David, Ing.
Referee: Tůmová Olga, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32376
Keywords: proces;analýza procesů;mapování procesů;podnikový proces;fmea
Keywords in different language: process;process analysis;proces mapping;business process;fmea
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na metody analýzy a mapování podnikových procesů. Práce je rozdělena na tři části, z nichž v první části jsou popsány definice procesní analýzy a mapování procesů. Druhá část práce obsahuje metody procesní analýzy a mapování procesů. Ve třetí části je popsán proces výrobního podniku a provedená analýza.
Abstract in different language: The thesis is divided into three parts, amongst which the first describes definitions of process analysis and process mapping. The second part contains methods of process analysis and process mapping. The third part describes the process of the manufacturing and business analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Zpusoby_mapovani_a_analyzy_podnikovych_procesu.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
075324_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce327,22 kBAdobe PDFView/Open
075324_oponent.pdfPosudek oponenta práce335,8 kBAdobe PDFView/Open
075324_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce191,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32376

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.