Title: Čas a časové údaje ve výuce matematiky na 1. stupni základní školy
Other Titles: Time and Timestamp in the Teaching of Mathematics at Primary School
Authors: Skalová, Michaela
Advisor: Kašparová Martina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32441
Keywords: čas;časový údaj;vnímání;znalosti;učivo;pracovní list
Keywords in different language: time;time record;perception;knowledge;curriculum;working sheet
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na čas a jeho vnímání dětmi na prvním stupni a na časové údaje, které se v průběhu studia učí. Věnovala jsem se vývoji dítěte v období od 6 do 11 let. V RVP ZV a ŠVP ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace jsem vyhledala informace týkající se času. Tyto informace jsem použila k vytvoření pracovních listů pro všechny ročníky prvního stupně. Proběhlo vyučování podpořené těmito pracovními listy, jehož cílem bylo zjistit, jaké mají žáci znalosti v oblasti času a zda jsou dostatečně vyspělí na pochopení učiva o čase.
Abstract in different language: The thesis deals with a questions of how children at lower grade basic school perceives time and time records they have to learn during their studies. It focuses on an evolution of child in age between 6 and 11 years. I was searching for a time information in area of mathematics in the Framework Education Programme for Elementary Education and School Education Programme. This information was utilized in preparation of working sheets for all classes at lower grade basic school. Students used these working sheets in their lessons with intention to verify which knowledge they have in this specific area, and if their knowledge is maturated enough to understand well.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP- Skalova.pdfPlný text práce3,82 MBAdobe PDFView/Open
hodnocDP_skalova.pdfPosudek vedoucího práce171,46 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Skalova 604.pdfPrůběh obhajoby práce325,01 kBAdobe PDFView/Open
oponentsky posudek DP - Skalova.pdfPosudek oponenta práce45,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32441

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.