Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJanuška Martin, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorWiltschko, Radek
dc.contributor.refereeIrcingová Jarmila, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-4
dc.date.accessioned2019-03-15T10:21:59Z-
dc.date.available2017-10-23
dc.date.available2019-03-15T10:21:59Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-23
dc.identifier75313
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32787
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá analýzou a optimalizací systému managementu kvality ve vybraném podniku. V první kapitole je charakterizován vybraný podnik. V následující kapitole je po teoretické stránce popsána problematika systémů řízení kvality, včetně vymezení základních pojmů kvalita a řízení kvality. Dále je pak v souladu s normou ISO 9001 charakterizován procesní přístup a cyklus PDCA. Ve třetí kapitole je provedena analýza současného stavu systému managementu kvality v podniku. V poslední kapitole jsou na základě provedené analýzy navržena opatření pro zlepšení systému managementu kvality v podniku a je provedena analýza jejich dopadu včetně kalkulace nákladů.cs
dc.format79 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkvalitacs
dc.subjectsystém managementu kvalitycs
dc.subjectřízení kvalitycs
dc.subjectklíčové ukazatele výkonnosti (kpi)cs
dc.subjectiso 9001cs
dc.subjectiatf 16949cs
dc.subjectpdcacs
dc.titleAnalýza a optimalizace systému řízení kvality ve vybraném podnikucs
dc.title.alternativeAnalysis and optimalization of the Quality Management System in selected companyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis is goaled to an analysis and optimization of the Quality Management System in selected company. Selected company is introduced in a first chapter. Second chapter is dedicated to the theory of Quality Management System, quality management itself and process management including PDCA cycle accordingly to ISO 9001. Analysis of the current Quality Management System is in a third chapter. In the last chapter are designed actions for the Quality Management System improvements including its analysis.en
dc.subject.translatedqualityen
dc.subject.translatedquality management systemen
dc.subject.translatedquality managementen
dc.subject.translatedkey performance indicators (kpi)en
dc.subject.translatediso 9001en
dc.subject.translatediatf 16949en
dc.subject.translatedpdcaen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wiltschko_diplomova prace.pdfPlný text práce4,28 MBAdobe PDFView/Open
DP-Wiltschko-OP.pdfPosudek oponenta práce570,77 kBAdobe PDFView/Open
DP-Wiltschko-VP.pdfPosudek vedoucího práce604,94 kBAdobe PDFView/Open
Wiltschko - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce193,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32787

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.