Název: Implementace EDI v organizaci
Další názvy: EDI implementation in organization
Autoři: Zahrádka, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Gangur Mikuláš, Doc. RNDr. Ph.D.
Oponent: Plevný Miroslav, Doc. Dr. Ing.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32913
Klíčová slova: edi;informační systémy;konvertor zpráv;invoice;orders;idoc;edifact
Klíčová slova v dalším jazyce: edi;information systems;message convertor;invoice;orders;idoc;edifact
Abstrakt: Prezentovaná bakalářská práce se zabývá implementací elektronické výměny dat ve fiktivní společnosti. Hlavním cílem práce bylo navrhnout EDI řešení a vytvořit konvertor EDI zpráv. V teoretické části bylo vysvětleno, co je to ERP a EDI, jaké typy řešení EDI jsou na dnešním trhu dostupné a jaké zprávy se dnes přes EDI přenášejí, včetně toho, jak samotný přenos probíhá. Z důvodu použití programovacích jazyků v praktické části byly podrobněji popsány jazyky XML a XSLT. V praktické části byly splněny cíle týkající se implementace EDI řešení do fiktivní společnosti. Byl vytvořen funkční konvertor EDI zpráv.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented bachelor thesis deals with implementation of electronic data interchange in a fictive firm. The main goal of this thesis was to design EDI solution and create EDI message convertor. In the theoretical part there was explained what it is ERP and EDI, what type of EDI solution there is on our market and which messages are delivered through the EDI as well as how the delivery work. Because of the usage of programming languages in practical part of thesis, there were explained the basics of XML and XSLT programming languages. In the practical part the goal was fulfilled by implementing the EDI solution to fictive firm and by creating the functional EDI message convertor.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Zahradka.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP-Zahradka-OP.pdfPosudek oponenta práce838,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP-Zahradka-VP.pdfPosudek vedoucího práce644,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zahradka - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce141,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/32913

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.