Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGangur Mikuláš, Doc. RNDr. Ph.D.
dc.contributor.authorKollerová, Eliška
dc.contributor.refereePlevný Miroslav, Doc. Dr. Ing.
dc.date.accepted2018-6-5
dc.date.accessioned2019-03-15T10:23:22Z
dc.date.available2017-10-23
dc.date.available2019-03-15T10:23:22Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-19
dc.identifier75418
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32917
dc.description.abstractPředložená práce je zaměřena na analýzu návštěvnosti internetového obchodu. Hlavním cílem této práce je analyzovat návštěvnost pomocí systému Google Analytics. Teoretická část se zaměřuje na definování základních pojmů z oblasti elektronického podnikání a obchodování. Dále se zaměřuje na vyhodnocení marketingové komunikace a využití analytických nástrojů. Obsahem metodické části je popis analytického nástroje Google Analytics, který je hlavním nástrojem pro zpracování praktické části. Praktická část je věnována analýze internetového obchodu angelshop.cz. V úvodu je zhodnocena celková návštěvnost. Následně je provedena analýza zaměřující se na předem definované oblasti výzkumu. Na základě provedené analýzy jsou navrhnuta relevantní řešení, jejichž cílem je zvýšení počtu uživatelů a tržeb e-shopu.cs
dc.format57 s. (11 309 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectelektronické podnikánícs
dc.subjectelektronické obchodovánícs
dc.subjectinternetový obchodcs
dc.subjectmarketingová komunikace na internetucs
dc.subjectwebová analýzacs
dc.subjectgoogle analyticscs
dc.titleAnalýza systému Google Analytics a jeho využití v elektonickém obchodování.cs
dc.title.alternativeAnylysis of Google Analytics and it use in e-commerce.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe presented work is focused on the analysis of the traffic of the e-shop. The main goal of this thesis is to analyze traffic using Google Analytics. The theoretical part focuses on defining the basic concepts of e-business and e-commerce. It also focuses on the evaluation of marketing communication and the use of analytical tools. The content of the methodological part is a description of the Google Analytics analytical tool, which is the main tool for processing the practical part. The practical part is devoted to analysis of the internet e-shop angelshop.cz. In the introduction, the total traffic is evaluated. Subsequently, an analysis is made focusing on predefined areas of research. Based on the analysis, relevant solutions are proposed to increase the number of e-shop users and sales.en
dc.subject.translatede-businessen
dc.subject.translatede-commerceen
dc.subject.translatedinternet commerceen
dc.subject.translatedmarketing on the interneten
dc.subject.translatedweb analyticsen
dc.subject.translatedgoogle analyticsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka_prace_Kollerova.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
BP-Kollerova-VP.pdfPosudek vedoucího práce762,43 kBAdobe PDFView/Open
BP-Kollerova-OP.pdfPosudek oponenta práce735,59 kBAdobe PDFView/Open
Kollerova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce163,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32917

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.