Title: Analýza systému Google Analytics a jeho využití v elektonickém obchodování.
Other Titles: Anylysis of Google Analytics and it use in e-commerce.
Authors: Kollerová, Eliška
Advisor: Gangur Mikuláš, Doc. RNDr. Ph.D.
Referee: Plevný Miroslav, Doc. Dr. Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32917
Keywords: elektronické podnikání;elektronické obchodování;internetový obchod;marketingová komunikace na internetu;webová analýza;google analytics
Keywords in different language: e-business;e-commerce;internet commerce;marketing on the internet;web analytics;google analytics
Abstract: Předložená práce je zaměřena na analýzu návštěvnosti internetového obchodu. Hlavním cílem této práce je analyzovat návštěvnost pomocí systému Google Analytics. Teoretická část se zaměřuje na definování základních pojmů z oblasti elektronického podnikání a obchodování. Dále se zaměřuje na vyhodnocení marketingové komunikace a využití analytických nástrojů. Obsahem metodické části je popis analytického nástroje Google Analytics, který je hlavním nástrojem pro zpracování praktické části. Praktická část je věnována analýze internetového obchodu angelshop.cz. V úvodu je zhodnocena celková návštěvnost. Následně je provedena analýza zaměřující se na předem definované oblasti výzkumu. Na základě provedené analýzy jsou navrhnuta relevantní řešení, jejichž cílem je zvýšení počtu uživatelů a tržeb e-shopu.
Abstract in different language: The presented work is focused on the analysis of the traffic of the e-shop. The main goal of this thesis is to analyze traffic using Google Analytics. The theoretical part focuses on defining the basic concepts of e-business and e-commerce. It also focuses on the evaluation of marketing communication and the use of analytical tools. The content of the methodological part is a description of the Google Analytics analytical tool, which is the main tool for processing the practical part. The practical part is devoted to analysis of the internet e-shop angelshop.cz. In the introduction, the total traffic is evaluated. Subsequently, an analysis is made focusing on predefined areas of research. Based on the analysis, relevant solutions are proposed to increase the number of e-shop users and sales.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka_prace_Kollerova.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
BP-Kollerova-VP.pdfPosudek vedoucího práce762,43 kBAdobe PDFView/Open
BP-Kollerova-OP.pdfPosudek oponenta práce735,59 kBAdobe PDFView/Open
Kollerova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce163,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32917

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.