Title: Volyňští Češi v interetnické perspektivě
Other Titles: Volhynian Czechs in Interethnic Perspective
Authors: Kůtková, Denisa
Advisor: Lozoviuk Petr, Doc. Ph.D.
Referee: Bahenský František, PhDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32947
Keywords: obsahová analýza;volyňští češi;reemigrace;ukrajina;etnicita;etnická enkláva;jazykový ostrov;migrace;integrace;etnický stereotyp;autostereotyp;heterostereotyp
Keywords in different language: content analysis;volhynian czechs;re-emigration;ukraine;ethnicity;ethnic enclave;language island;migration;integration;ethnic stereotype;autostereotype;heterostereotype
Abstract: Cílem bakalářské práce bude přiblížit interetnické vztahy v rámci české enklávy na Volyni. V první části práce bude představeno obecnější teoretické pozadí studia migrace, etnicity a etnických enkláv, a to zejména z pozice středoevropské badatelské tradice. V této části budou také nastíněny dějiny volyňských Čechů. Ve druhé části bude přistoupeno k reflexi etnických stereotypů - autostereotypu a heterostereotypu. Pramennou základnu výzkumu budou představovat kroniky českých obcí na Volyni a rozhovory s volyňskými přesídlenci.
Abstract in different language: This work is divided into two parts theoretical and empirical. In theoretical part I introduced concepts of ethnicity, migration and ethnic enclaves ("language islands") from position of European ethnography and anthropology. In this part, I also dedicated a chapter to the history of Volhynian Czechs. In the empirical part of this work, I introduced two ethnical stereotypes (autostereotype and heterostereotype). Autostereotype is an image which a group holds towards itself. In contrast, heterostereotype is an image which the same group holds towards other groups. I conducted five semi-structured interviews with people born in Volhynia. The interviews were focused on their biographical narration. Then I carried out a content analysis of those interviews and of several chronicles of Czech villages established in Volhynia. Based on data analysed from interviews and chronicles, I outlined an image of how Volhynian Czech see themselves (autostereotype) and how they see other nations (next to which they used to live in Volhynia) the Ukrainians, Jews and Polish (heterostereotype).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Denisa Kutkova BP.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
Kutkova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Kutkova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce348,3 kBAdobe PDFView/Open
Kutkova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce992,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32947

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.